A consult - Tréninková a konzultační činnost

A consult - Tréninková a konzultační činnost

Telefonický reprezentant - Projekt TELEREP Tisk Email

Úspěchy famraceutických firem stály dlouho na osobním prodeji. Osobní podej je sice nástrojem velmi účinným, ale také drahým. Farmaceutický reprezentant představuje obrovskou nákladovou položku pro většinu firem,  přičemž efektivita práce obchodních reprezentantnů bývá obtížně kontrolovatelná (...je dodrženo sdělení? Odpovídá vždy počet vykázaných návštěv skutečnému počtu
navštívených  zákazníků? A jak často se dostane vedoucí obchodního týmu s jednotlivými reps do terénu? ...)

V poslední době roste tlak na hledání alternativních komunikačních kanálů. Klasický telemarketing se nabízí jako jedna z možností. Jak ale zachovat výhody, které přináší dialog s lékařem?

Zcela upřímně, ačkoliv telefon se v této souvislosti nabízí, nevzbuzuje často důvěru ani na straně zákazníka ani na straně zadavatele.

Teď už ale víme, že se nám podařilo najít způsob, jak zachovat výhody telefonu a zároveň odstranit faktory, které vzbuzují nedůvěru.

Na jaře roku 2009 jsme odstartovali novinku v propagaci léčivých přípravků - projekt TELEREP. Našli jsme cestu k tisícům lékařů, kteří s námi opakovaně diskutují třeba jen na 1 produktové téma už 12 měsíců. V tuto chvíli máme za sebou asi 15000 úspěšných telefonních hovorů, výhradně pro farmaceutické firmy.


V JAKÝCH SITUACÍCH SE DÁ SLUŽBA TELEREP VYUŽÍT?


CHCETE SE O PROJEKTU DOZVĚDĚT VÍCE?

 

Pro zdravotníky

Komunikace mezi zdravotníky a pacienty je téma zmiňované stále častěji. Není divu, za mnoha stížnostmi nestojí medicínské pochybení, ale chybná či chybějící komunikace.

Vypjaté prostředí zdravotnických zařízení klade na komunikaci velké a specifické nároky.

Protože se právě komunikaci věnujeme dvacet let, protože jsme lékaři, a protože jsou z nás občas také pacienti, rozhodli jsme se s tím něco dělat.

Workshopů pro sestry a lékaře jsme už dělali řadu, vždy s výbornou odezvou.

Pokud vás toto téma oslovuje, napište nám.

 

OTESTUJTE SE

Tato sekce se připravuje

 

Zajímavé odkazy

Pharm Business Magazine
www.pharmbm.czext

Outdoor a firemní akce
www.sundisk.czext

Evropský sociální fond v ČR
www.esfcr.czext

 

 

 

Novinky